El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca convoca les proves d'accés als diferents estudis per al curs 2020/2021

ACTUALITZAT PER A LES PROVES D'ACCÉS AL CURS 2020-21

 

ACTUALITZAT PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ENSENYAMENTS ELEMENTALS 2020

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca convoca les proves corresponents a l'Obtenció del certificat d'ensenyaments elementals en música i dansa del curs 2019-20

Els alumnes que hagin abandonat els estudis al centre per renúncia de matrícula o baixa voluntària i sol·licitin reingressar per prosseguir aquests estudis abans que hagin transcorregut dos cursos acadèmics han de ser readmesos sense més requisits, sempre que hi hagi places vacants després de l'admissió dels alumnes de nou ingrés.

Per sol·licitar plaça en el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca mitjançant trasllat d'expedient des d'un altre centre s'haurà de presentar una sol·licitud de plaça, per trasllat d'expedient.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 27 d'abril de 2020, publicat en el BOIB núm 66 de dia 30 d'abril de 2020, per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals de música i dansa i als ensenyaments elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-21.

(Aquesta resolució modifica la publicada en el BOIB núm 31 de dia 12 de març de 2020)

 

Consultar BOIB (pdf)

Consultar Document a la pàgina de la Conselleria

 

* Properament es publicaran els documents amb la informació administrativa i acadèmica de les proves d'accés.

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.

Acceptació de cookies

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per al seu funcionament. Si navegues pel lloc consenteixes en el seu ús.

Acceptar
Zones d'accés restringit

Per accedir als següents llocs és necessari disposar d'un compte d'usuari.