• Simple Item 2
  • Simple Item 3
  • 1
  • 2

Els alumnes que hagin abandonat els estudis al centre per renúncia de matrícula o baixa voluntària i sol·licitin reingressar per prosseguir aquests estudis abans que hagin transcorregut dos cursos acadèmics han de ser readmesos sense més requisits, sempre que hi hagi places vacants després de l'admissió dels alumnes de nou ingrés.

La sol·licitud de reingrés als estudis al conservatori es realitza en el mateix període que el de la inscripció en les proves d'accés (entre els mesos d'abril i principis de maig, s'ha de consultar el període cada any ja que poden canviar les dates ).

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 08 de març de 2019, publicat en el BOIB nº 34 de dia 14 de març de 2019, per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes en els ensenyaments artístics professionals en els centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2019-20.

El termini per a la presentació de sol·licituds per al proper curs 2019-20 és del dia 01 d'abril fins al dia 03 de maig de 2019, ambdós inclosos.

Una vegada transcorregut el termini de dos cursos acadèmics, els interessats han de superar novament la prova d'accés.

Les sol·licituds que afecten alumnes menors d'edat han de ser formulades pels pares, mares o representants legals.

Formulari sol·licitud de reingrés

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.

Acceptació de cookies

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per al seu funcionament. Si navegues pel lloc consenteixes en el seu ús.

Acceptar
Zones d'accés restringit

Per accedir als següents llocs és necessari disposar d'un compte d'usuari.