• Simple Item 3
  • Simple Item 2
  • 1
  • 2

Els alumnes que hagin abandonat els estudis al centre per renúncia de matrícula o baixa voluntària i sol·licitin reingressar per prosseguir aquests estudis abans que hagin transcorregut dos cursos acadèmics han de ser readmesos sense més requisits, sempre que hi hagi places vacants després de l'admissió dels alumnes de nou ingrés.

La sol·licitud de reingrés als estudis al conservatori es realitza en el mateix període que el de la inscripció en les proves d'accés.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 23 de febrer de 2021, publicat en el BOIB nº 28 de dia 27 de febrer de 2021, per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals de música i dansa i als ensenyaments elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2021-22.

El termini per a la presentació de sol·licituds per al proper curs 2021-22 és del dia 12 fins el dia 30 d'abril de 2021, ambdós inclosos.

El formulari d'inscripció esta a la seva disposició a l'enllaç d'abaix (els enllaços als formularis s'activaran el dia 12 d'abril de 2021).

Quan envieu el formulari emplenat rebreu un correu electrònic amb la confirmació de l' inscripció i la informació que pertoqui.

Una vegada transcorregut el termini de dos cursos acadèmics, els interessats han de superar novament la prova d'accés.

Les sol·licituds que afecten alumnes menors d'edat han de ser formulades pels pares, mares o representants legals.

Formulari sol·licitud de reingrés

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.

Acceptació de cookies

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per al seu funcionament. Si navegues pel lloc consenteixes en el seu ús.

Acceptar
Zones d'accés restringit

Per accedir als següents llocs és necessari disposar d'un compte d'usuari.