• Simple Item 2
  • Simple Item 3
  • 1
  • 2

Normativa educativa

Descripción

Currículums vigents per als ensenyaments elementals de música a centres oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Currículums vigents per als ensenyaments professionals de música en els conservatoris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Currículums vigents per als ensenyaments elementals de dansa en centres oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Currículums vigents per als ensenyaments professionals de dansa en els conservatoris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Reial Decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de música regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
DECRET 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB 187 núm. 23/12 / 2010)
Resolució de dia 22 de març de 2017 del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’autoritza el Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI) i es dicten normes específiques d’admissió al mateix per al curs acadèmic 2017-2018

Normativa interna

Descripción

La P.G.A. del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, per consultar prémer a l'enllaç:
El P.L.C (Projecte lingüístic de centre) del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, per consultar-prémer a l'enllaç:
El P.C. (Pla de convivència) del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca va ser aprovat pel Consell Escolar el 19-10-2012, per consultar prémer a l'enllaç:
El P.A.T. (Pla d'acció tutorial) del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca va ser aprovat pel Claustre el 20-04-2011, per consultar-lo prémer a l'enllaç:
El P.A.D. (Pla d'atenció a la diversitat) del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca va ser aprovat pel Claustre el 30-06-2011, per consultar prémer a l'enllaç:
El P.E.C. (Projecte Educatiu de Centre) del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca va ser aprovat pel Consell Escolar el 2015.07.01, per consultar prémer a l'enllaç:
Projecte de Direcció del Conservatori Professional de Mallorca 2018-22, per consultar prémer a l'enllaç:

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.

Acceptació de cookies

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per al seu funcionament. Si navegues pel lloc consenteixes en el seu ús.

Acceptar
Zones d'accés restringit

Per accedir als següents llocs és necessari disposar d'un compte d'usuari.