El certificat de l'expedient acadèmic és el document oficial acreditatiu dels estudis realitzats per l'alumne.

Han de sol·licitar aquest certificat els alumnes que només hagin cursat Ensenyaments Elementals.

Per sol·licitar l'expedició d'un certificat acadèmic s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud i realitzar el pagament de la taxa corresponent al servei en línia de l'Agència Tributària de les Illes Balears. Accediu al pagament mitjançant el botó corresponent segons correspongui a la vostra categoria de família. Les famílies nombroses especials estan exemptes del pagament (han de justificar la condició amb fotocòpia del carnet o llibre expedit per el Consell, a la Secretaria del Conservatori).

Una vegada tramesa la vostra sol·licitud podeu passar a recollir el certificat al cap de dos dies hàbils a la secretaria del conservatori.

Sol·licitar certificat expedient acadèmic E. Elementals

Realitzar el pagament família ordinària

Realitzar el pagament família nombrosa general

Per al lliurament del certificat és imprescindible presentar el justificant del pagament emès per l'Agència Tributaria i el sol·licitant (o el pare, mare o tutor/a) ha d'acreditar la seva identitat amb el DNI.

Si la persona que ha de recollir el Certificat no és cap dels anteriors ha de dur una autorització (enllaç de baix) signada per l’interessat (o el pare, mare si es menor d’edat).

Enllaç autorització recollida

Contacte

Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca

C/Alfons el Magnànim n64. Palma de Mallorca
T.971763444 |conservatori@conservatoridemallorca.com

Acceptació de cookies

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per al seu funcionament. Si navegues pel lloc consenteixes en el seu ús.

Acceptar
Zones d'accés restringit

Per accedir als següents llocs és necessari disposar d'un compte d'usuari.