Els aspirants que han obtingut plaça als ensenyaments professionals de música o dansa, ensenyaments elementals de dansa i els sol·licitants de reingrés i trasllat, han de formalitzar la matrícula per al curs 2024/2025 entre els dies 9 i 14 de juliol.

ATENCIÓ

Els alumnes inscrits al programa PEI han de realitzar la matrícula entre els dies 9 i 11 de juliol

Consulteu els horaris de la convocatòria dels exàmens de setembre dels alumnes oficials Ensenyaments Professionals de Música i Dansa del curs 2023/24.

Actualitzat: 01/07/2024 - Publicació resultats obteció certificat

Termini d'inscripció finalitzat

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca convoca les proves corresponents a l'obtenció del certificat d'ensenyaments elementals en música i dansa del curs 2023/2024

Les persones que vulguin obtenir el certificat d'una especialitat dels ensenyaments elementals de música i/o dansa mitjançant prova directa, disposen d'una convocatòria anual, que es durà a terme en els Conservatoris Professionals de les Illes Balears, segons l'especialitat dels ensenyaments elementals de música i dansa que s'imparteixen en cadascun d'aquests centres.

Actualitzat: 08/07/2024 - Publicació definitiva admesos ensenyaments elementals dansa i professionals música i dansa

Termini d'inscripció finalitzat

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca convoca les proves d'accés als diferents estudis per al curs 2024/2025

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.