El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca convoca les proves d'accés als diferents estudis per al curs 2022/2023

Termini d'inscripció finalitzat

Aspirants admesos

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos per a la participació a les proves d'accés. Consulti l'estat de la seva sol·licitud escrivint la referència que figura en el resguard de la inscripció en el camp de cerca 'Search...'.

Llistat provisional d'aspirants admesos

Llistat provisional d'aspirants exclosos

Divendres 6 de maig es publicarà en aquest article el llistat definitiu d'aspirants admesos.

Aspirants admesos

Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a la participació a les proves d'accés. Consulti l'estat de la seva sol·licitud escrivint la referència que figura en el resguard de la inscripció en el camp de cerca 'Search...'.

Llistat definitiu d'aspirants admesos

Llistat definitiu d'aspirants exclosos

Les proves d'accés es duran a terme entre els dies 8 i 22 de juny. Les convocatòries dels exàmens es publicaran properament en aquest article i es notificarà als aspirants mitjançant el correu electrònic facilitat en la seva inscripció.

Organització

  1. L’accés i sortida al centre serà per la porta principal al carrer Alfons el Magnànim nº64.
  2. L’accés al centre serà exclusiu pels aspirants, pianistes i/o músics acompanyants, el personal propi del centre i restringit per la resta.
  3. Abans d’accedir al centre, l’aspirant haurà d'identificar-se obligatòriament amb el DNI/NIE o PASSAPORT en vigor, el fet de no identificar-se suposarà la impossibilitat de l’accés al centre i de la realització de les proves. Una vegada comprovada la identificació aquest document el custodiarà el familiar acompanyant.
  4. L’accés s’autoritzarà 15 minuts abans de l’inici de les proves. No es pot accedir abans.
  5. Indicar que NO HI HA servei de cafeteria però sí que es disposa de màquines expenedores d'aigua, això no obstant l’aspirant pot dur una ampolla d'aigua de casa seva.
  6. Les convocatòries per a les diferents proves de caràcter individual estan personalitzades amb marge suficient per evitar retards innecessaris i aglomeracions. Si l'aspirant no es presenta a la seva convocatòria figurarà com a No Presentat.
  7. L’aspirant inscrit a les proves d’accés de dansa ha de venir vestit de casa.
  8. S'han habilitat aules d'espera per a que els aspirants puguin escalfar un temps prudencial abanss de l'inici de les proves.

Publicació de resultats

Després de cada prova i un cop corregits els exercicis, es faran públics els resultats en aquesta mateixa pàgina. Els aspirants rebran els resultats corresponents de cada prova realitzada als correus electrònics facilitats a la inscripció.

Els aspirants apareixen ordenats segon el criteri d’admissió: curs superior, nota superior i aspirant de menor edat. Es poden filtrar els resultats per especialitat mijançant els botons. Els resultats es poden filtrar per aspirant escrivint la referència de matrícula en el quadre de cerca ‘Search’

Les proves tenen caràcter eliminatori de manera que una nota inferior a 5 a qualsevol de les proves anul·la la participació a la resta de proves.

Resultats proves d'accés

Dia 4 de juliol es publicaran les places vacants i els aspirants admesos provisionals als ensenyaments de dansa i als ensenyaments professionals de música. Dia 12 de setembre es publicaran les places vacants d'ensenyaments elementals de música i dia 14 de setembre els alumnes admesos als ensenyaments elementals de música.

Resultats finals provisionals

Resultats finals provisionals de la convocatòria d'accés al curs 2022-2023. Premi el següent botó per a consultar els resultats finals provisionals. Els aspirants apareixen ordenats segons els criteris d'admissió: curs superior, nota superior i aspirant de menor edat. Es poden filtrar els resultats per especialitat mijançant els botons. Els resultats es poden filtrar per aspirant escrivint la referència d'inscripció en el quadre de cerca ‘Search’

Resultats finals provisionals proves d'accés

La revisió de les proves d'accés es sol·licita mitjançant aquest formulari de sol·licitud que estarà habilitat fins dia 27 de juny a les 14.00h.

Places vacants ensenyaments elementals de dansa i ensenyaments professionals de música i dansa

Admesos provisionals ensenyaments elementals de dansa i ensenyaments professionals de música i dansa

Admesos provisionals trasllats i reingresos

Dia 7 de juliol es publicaran el llistat definitiu dels aspirants admesos i les instruccions per a la formalització de la matrícula que es durà a terme de manera telemàtica entre els dies 8 i 12 de juliol.

Les vacants i els admesos als ensenyaments elementals de música es publicaran dia 12 de setembre.

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca convoca les proves corresponents a l'obtenció del certificat d'ensenyaments elementals en música i dansa del curs 2021/2022

Les persones que vulguin obtenir el certificat d'una especialitat dels ensenyaments elementals de música i/o dansa mitjançant prova directa, disposen d'una convocatòria anual, que es durà a terme en els Conservatoris Professionals de les Illes Balears, segons l'especialitat dels ensenyaments elementals de música i dansa que s'imparteixen en cadascun d'aquests centres.

Els alumnes oficials del conservatori obtenen el certificat dels ensenyaments elementals una vegada han acabat i aprovat el 4t curs dels Ensenyaments Elementals sense necessitat de superar les proves d'obtenció d'aquesta convocatòria.

Aspirants admesos

Relació provisonal d'alumnes admesos a les proves per a l'obtenció del certificat elemental. Aquesta és la relació d'aspirants que compleixen els requisits i que han lliurat la documentació associada:

Llistat provisional d'aspirants admesos Certificat Elemental

Llistat provisional d'aspirants exclosos

Divendres 6 de maig es publicarà en aquest article el llistat definitiu d'aspirants admesos.

Aspirants admesos

Relació definitiva d'alumnes admesos a les proves per a l'obtenció del certificat elemental. Aquesta és la relació d'aspirants que compleixen els requisits i que han lliurat la documentació associada:

Llistat definitiu d'aspirants admesos Certificat Elemental

Llistat definitiu d'aspirants exclosos

Les proves per a l'obtenció del certificat elemental es duran a terme entre els dies 8 i 22 de juny. Les convocatòries dels exàmens es publicaran properament en aquest article i es notificarà als aspirants mitjançant el correu electrònic facilitat en la seva inscripció.

Resultats finals provisionals

Resultats finals provisionals de la convocatòria de certificat elemental al curs 2021-2022. Premi el següent botó per a consultar els resultats finals provisionals.

Resultats finals provisionals certificat elemental

La revisió de les proves es sol·licita mitjançant aquest formulari de sol·licitud que estarà habilitat fins dia 27 de juny a les 14:00.

Resultats finals definitius

Resultats finals definitius de la convocatòria de certificat elemental al curs 2021-2022. Premi el següent botó per a consultar els resultats finals definitius.

Resultats finals definitius certificat elemental

Els aspirants que han superat les proves d'obtenció del certificat elemental poden enviar la sol·licitud per a la seva expedició.

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.

Contacte

Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca

C/Alfons el Magnànim n64. Palma de Mallorca
T.971763444 |administracio1@conservatoridemallorca.com