A partir del dia 26 de setembre es realitzaran les adjudicacions corresponents dels horaris per al curs 2023-2024. Els horaris s'aniran publicant a la pàgina web.

Consulteu a continuació l'organització per assignar horaris i grups:

Organització assignació d'horaris

Important: totes les assignacions d'horaris excepte les que ja estiguin publicades a la nostra pàgina web es faran de forma PRESENCIAL.

Aconsellam que tinguin tota la informació dels horaris de la resta d'assignatures abans de l'adjudicació de l'especialtat instrumental.

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca convoca proves d'accés extraordinàries als estudis de música i dansa per al curs 2022/2023.

Actualizado 13/10/2020: Resultados pruebas de acceso extraordinarias y admitidos

Relació de places vacants per a convocatòria extraordinària de proves d'accés al curs 2023/2024

Actualitzat: 14/09/2023 - Publicació de places vacants i admesos definitius

Termini d'inscripció finalitzat

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca convoca les proves d'accés als diferents estudis per al curs 2023/2024

Aspirants admesos

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos per a la participació a les proves d'accés. Consulti l'estat de la seva sol·licitud escrivint la referència que figura en el resguard de la inscripció en el camp de cerca.

Llistat provisional d'aspirants admesos

Llistat provisional d'aspirants exclosos

Divendres 12 de maig es publicarà en aquest article el llistat definitiu d'aspirants admesos.

Aspirants admesos

Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a la participació a les proves d'accés. Consulti l'estat de la seva sol·licitud escrivint la referència que figura en el resguard de la inscripció en el camp de cerca.

Llistat definitiu d'aspirants admesos

Llistat definitiu d'aspirants exclosos

Les proves d'accés es duran a terme entre els dies 7 i 23 de juny. Les convocatòries dels exàmens es publicaran properament en aquest article i es notificarà als aspirants mitjançant el correu electrònic facilitat en la seva inscripció.

Actualitzat: 12/09/2023 - Publicació definitiva admesos reingrés i trasllat expedient

Per sol·licitar plaça en el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca mitjançant trasllat d'expedient des d'un altre centre s'haurà de presentar una sol·licitud de plaça, per trasllat d'expedient.

Actualitzat: 12/09/2023 - Publicació provisional admesos reingrés i trasllat expedient

Els alumnes que hagin abandonat els estudis al centre per renúncia de matrícula o baixa voluntària i sol·licitin reingressar per prosseguir aquests estudis abans que hagin transcorregut dos cursos acadèmics han de ser readmesos sense més requisits, sempre que hi hagi places vacants després de l'admissió dels alumnes que hagin obtingut plaça mitjançant prova d'accés.

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.