• Simple Item 2
 • 1

Actualitzat: 10/05/2024 - Publicació definitiva admesos i exclosos proves accés

Termini d'inscripció finalitzat

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca convoca les proves d'accés als diferents estudis per al curs 2024/2025

Inscripcions i calendari de les proves d'accés

 • Els alumnes que vulguin participar a les proves d’accés han de formalitzar la seva inscripció des del dia 20 de març fins el dia 05 de maig de 2024, ambdós inclosos, via formulari en línia.

 • Els formularis d'inscripció estaran disponibles en aquest article a partir del dia 20 de març de 2024.

 • Els aspirants rebran la confirmació de la seva inscripció per correu electrònic una vegada enviada la seva sol·licitud.

 • Per a que la inscripció a les proves d’accés sigui efectiva s’han d’abonar les taxes corresponents i lliurar el justificant del pagament*, una còpia del DNI de l'aspirant i, si escau, altres documents sol·licitats dins el termini establert a la convocatòria, mitjançant el formulari d'inscripció.

 • Les proves d'accés es realitzaran entre els dies 10 i 22 de juny de 2024.

 • La superació de la prova d'accés faculta únicament per poder matricular-se, si s'obté plaça, en el curs acadèmic per al qual ha estat convocada.

 • La prova d'accés al Conservatori de Mallorca només té validesa per a aquest conservatori.

(El formulari s'activarà el primer dia d'inscripció)

Formulari inscripció proves accés per al curs 2024/25

*Segons instruccions de la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Universitat, i d’acord amb les instruccions de la Intervenció General, els models preimpresos del model 046 desapareixen a partir del 31 de març de 2018. A partir d’aquesta data, només es podrà fer el pagament amb el model 046 des del portal de l’ATIB.

Continguts de les proves

Per accedir als estudis de música o dansa del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca cal superar una prova d'accés:

 • Per a l'accés al primer curs d'Ensenyaments Elementals, la prova d'accés només valora les aptituds de l'aspirant. Consulteu tota la informació sobre l'accés a 1r d'Ensenyaments Elementals a: www.estudiaralconservatori.com.

 • Per accedir directament a qualsevol altre curs dels Ensenyaments Elementals o Professionals s'haurà de superar una prova de coneixements específics.

Per a una informació més detallada consultin els següents documents:

Aspirants admesos

Relació provisional d'aspirants admesos per a la participació a les proves d'accés. Consulti l'estat de la seva sol·licitud escrivint la referència que figura en el resguard de la inscripció en el camp de cerca.

Llistat provisional d'aspirants

Divendres 10 de maig es publicarà en aquest article el llistat definitiu d'aspirants admesos.

Aspirants admesos

Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a la participació a les proves d'accés. Consulti l'estat de la seva sol·licitud escrivint la referència que figura en el resguard de la inscripció en el camp de cerca.

Llistat definitiu d'aspirants admesos

Llistat definitiu d'aspirants exclosos

Les proves d'accés es duran a terme entre els dies 10 i 22 de juny. Les convocatòries dels exàmens es publicaran properament en aquest article i es notificarà als aspirants mitjançant el correu electrònic facilitat en la seva inscripció.


Organització

 1. L’accés i sortida al centre serà per la porta principal al carrer Alfons el Magnànim nº64.
 2. L’accés al centre serà exclusiu pels aspirants, pianistes i/o músics acompanyants, el personal propi del centre i restringit per la resta.
 3. Abans d’accedir al centre, l’aspirant haurà d'identificar-se obligatòriament amb el DNI/NIE o PASSAPORT en vigor, el fet de no identificar-se suposarà la impossibilitat de l’accés al centre i de la realització de les proves. Una vegada comprovada la identificació aquest document el custodiarà el familiar acompanyant.
 4. L’accés s’autoritzarà 15 minuts abans de l’inici de les proves. No es pot accedir abans.
 5. Indicar que NO HI HA servei de cafeteria però sí que es disposa de màquines expenedores d'aigua, això no obstant l’aspirant pot dur una ampolla d'aigua de casa seva.
 6. Les convocatòries per a les diferents proves de caràcter individual estan personalitzades amb marge suficient per evitar retards innecessaris i aglomeracions. Si l'aspirant no es presenta a la seva convocatòria figurarà com a No Presentat.
 7. L’aspirant inscrit a les proves d’accés de dansa ha de venir vestit de casa.
 8. S'han habilitat aules d'espera per a que els aspirants puguin escalfar un temps prudencial abans de l'inici de les proves.

Publicació de resultats

Després de cada prova i un cop corregits els exercicis, es faran públics els resultats en aquesta mateixa pàgina. Els aspirants rebran els resultats corresponents de cada prova realitzada als correus electrònics facilitats a la inscripció.

Els aspirants apareixen ordenats segon el criteri d’admissió: curs superior, nota superior i aspirant de menor edat. Es poden filtrar els resultats per especialitat mijançant els botons. Els resultats es poden filtrar per aspirant escrivint la referència de matrícula en el quadre de cerca ‘Search’

Les proves tenen caràcter eliminatori de manera que una nota inferior a 5 a qualsevol de les proves anul·la la participació a la resta de proves.

Dia 4 de juliol es publicaran les places vacants i els aspirants admesos provisionals als ensenyaments elementals de dansa i als ensenyaments professionals de música i dansa, i dia 8 de juliol els alumnes admesos definitius.

Dia 13 de setembre es publicaran les places vacants als ensenyaments elementals de música i els aspirants admesos provisionals als ensenyaments elementals de música, i dia 17 de setembre els alumnes admesos definitius.

Resultats finals provisionals

Resultats finals provisionals de la convocatòria d'accés al curs 2024-2025. Premi el següent botó per a consultar els resultats finals provisionals. Els aspirants apareixen ordenats segons els criteris d'admissió: curs superior, nota superior i aspirant de menor edat. Es poden filtrar els resultats per especialitat mitjançant els botons. Els resultats es poden filtrar per aspirant escrivint la referència d'inscripció en el quadre de cerca ‘Search’

Resultats finals provisionals proves d'accés

La revisió de les proves d'accés es sol·licita mitjançant aquest formulari de sol·licitud que estarà habilitat entre el dia 26 i el 28 de juny a les 14.00h.

La revisió de les proves d'accés es sol·licitarà mitjançant formulari de sol·licitud que estarà habilitat (aquí mateix) entre el dia 26 i el 28 de juny a les 14.00h.

Resultats finals definitius

Resultats finals definitius de la convocatòria d'accés al curs 2023-2024. Premi el següent botó per a consultar els resultats finals definitius. Els aspirants apareixen ordenats segons els criteris d'admissió: curs superior, nota superior i aspirant de menor edat. Es poden filtrar els resultats per especialitat mijançant els botons. Els resultats es poden filtrar per aspirant escrivint la referència d'inscripció en el quadre de cerca ‘Search’

Resultats finals definitius proves d'accés

Dia 4 de juliol es publicaran les places vacants i els aspirants admesos provisionals als ensenyaments elementals de dansa i als ensenyaments professionals de música i dansa, i dia 6 de juliol els alumnes admesos definitius.

Dia 12 de setembre es publicaran les places vacants als ensenyaments elementals de música i els aspirants admesos provisionals als ensenyaments elementals de música, i dia 14 de setembre els alumnes admesos definitius.

Places vacants i admesos provisionals ensenyaments elementals de dansa i ensenyaments professionals de música i dansa

Places vacants ensenyaments elementals de dansa i ensenyaments professionals de música i dansa

Admesos provisionals ensenyaments elementals de dansa i ensenyaments professionals de música i dansa

Admesos provisionals trasllats i reingresos

Dia 6 de juliol es publicaran el llistat definitiu dels aspirants admesos i les instruccions per a la formalització de la matrícula que es durà a terme de manera telemàtica entre els dies 7 i 13 de juliol.

Les vacants i els admesos als ensenyaments elementals de música es publicaran dia 12 de setembre.

Adjudicació provisional de places vacants

Places vacants ensenyaments elementals de música

Admesos provisionals ensenyaments elementals de música

Admesos provisionals ensenyaments de cant i orgue

Dia 14 de setembre es publicarà el llistat definitiu dels aspirants admesos juntament amb les instruccions per a la formalització de la matrícula que es durà a terme de manera telemàtica entre els dies 15 i 18 de setembre.

Adjudicació definitiva de places vacants

Places vacants ensenyaments elementals de música

Admesos definitius ensenyaments elementals de música

Admesos definitius ensenyaments de cant i orgue

Els aspirants admesos han de formalitzar la matrícula de manera telemàtica entre els dies 15 i 18 de setembre.

Places vacants i admesos definitius ensenyaments elementals de dansa i ensenyaments professionals de música i dansa

Places vacants ensenyaments elementals de dansa i ensenyaments professionals de música i dansa

Admesos definitius: ensenyaments elementals de dansa i ensenyaments professionals de música i dansa

Admesos definitius: trasllats i reingresos

Els aspirants admensos han de formalitzar matrícula entre els dies 7 i 13 de juliol.


Les vacants i els admesos als ensenyaments elementals de música es publicaran dia 12 de setembre.

Convocatòries d'exàmens

Horaris dels exàmens corresponents a les proves d'accés. Consulti les convocatòries escrivint en el camp de cerca 'Search...' la referència que figura al vostre resguard d'inscripció.

Horaris d'exàmens de proves d'accés

Històric de vacants

Històric de les vacants ofertades per a cada especialitat dels ensenyaments elementals i professionals dels dos darrers cursos.

Vacants dels dos darrers cursos acadèmics

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.