• Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca convoca les proves d'accés als diferents estudis per al curs 2022/2023

Termini d'inscripció finalitzat

Aspirants admesos

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos per a la participació a les proves d'accés. Consulti l'estat de la seva sol·licitud escrivint la referència que figura en el resguard de la inscripció en el camp de cerca 'Search...'.

Llistat provisional d'aspirants admesos

Llistat provisional d'aspirants exclosos

Divendres 6 de maig es publicarà en aquest article el llistat definitiu d'aspirants admesos.

Aspirants admesos

Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a la participació a les proves d'accés. Consulti l'estat de la seva sol·licitud escrivint la referència que figura en el resguard de la inscripció en el camp de cerca 'Search...'.

Llistat definitiu d'aspirants admesos

Llistat definitiu d'aspirants exclosos

Les proves d'accés es duran a terme entre els dies 8 i 22 de juny. Les convocatòries dels exàmens es publicaran properament en aquest article i es notificarà als aspirants mitjançant el correu electrònic facilitat en la seva inscripció.

Per accedir als estudis de música o dansa del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca cal superar una prova d'accés:

 • Per a l'accés al primer curs d'Ensenyaments Elementals, la prova d'accés només valora les aptituds de l'aspirant. Consulteu tota la informació sobre l'accés a 1r d'Ensenyaments Elementals a: www.estudiaralconservatori.com.

 • Per accedir directament a qualsevol altre curs dels Ensenyaments Elementals o Professionals s'haurà de superar una prova de coneixements específics.

Inscripcions i calendari de les proves d'accés

 • Els alumnes que vulguin participar a les proves d’accés han de formalitzar la seva inscripció des del dia 28 de març fins el dia 13 d'abril de 2022, ambdós inclosos, via formulari en línia.

 • Els formularis d'inscripció estaran disponibles en aquest article a partir del dia 28 de març de 2022.

 • Els aspirants rebran la confirmació de la seva inscripció per correu electrònic una vegada enviada la seva sol·licitud.

 • Per a que la inscripció a les proves d’accés sigui efectiva s’han d’abonar les taxes corresponents i lliurar el justificant del pagament*, una còpia del DNI de l'aspirant i, si escau, altres documents sol·licitats dins el termini establert a la convocatòria, mitjançant el formulari d'inscripció.

 • Les proves d'accés es realitzaran entre els dies 7 i 23 de juny de 2022.

 • La superació de la prova d'accés faculta únicament per poder matricular-se, si s'obté plaça, en el curs acadèmic per al qual ha estat convocada.

 • La prova d'accés al Conservatori de Mallorca només té validesa per a aquest conservatori.

(El formulari s'activarà el primer dia d'inscripció)

Formulari inscripció proves accés per al curs 2022/23

*Segons instruccions de la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Universitat, i d’acord amb les instruccions de la Intervenció General, els models preimpresos del model 046 desapareixen a partir del 31 de març de 2018. A partir d’aquesta data, només es podrà fer el pagament amb el model 046 des del portal de l’ATIB.

Per a una informació més detallada consultin els següents documents:

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.

Contacte

Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca

C/Alfons el Magnànim n64. Palma de Mallorca
T.971763444 |administracio1@conservatoridemallorca.com