• Simple Item 2
  • Simple Item 3
  • 1
  • 2

Resolució de la comissió per la valoració de la maduresa personal i aptituds musicals excepcionals dels alumnes que sol·liciten accés extraordinari al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca (prémer a l'enllaç)

Resolució proves de maduresa-2021


Els alumnes que hagin realitzat les proves de maduresa i hagin obtingut l'autorització per formalitzar la inscripció a les proves d'accés han de seguir les instruccions que rebran al seu correu electrònic

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.