• Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca convoca les proves d'accés extraordinàries d'octubre als estudis de dansa per al curs 2021/2022.

(Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 d'octubre de 2021)

Actualitzat 25/10/2021

PLACES VACANTS

DANSA:

Ensenyaments Elementals:

1r.curs (9 places), 2n.curs (13 places), 3r.curs (13 places), 4t.curs (15 places)

Ensenyaments Professionals:

Dansa Clàssica: 1r.curs (3 places), 2n.curs (11 places), 3r.curs (8 places), 4t.curs (7 places), 5è.curs (8 places), 6è.curs (11 places)

Dansa Espanyola: 1r.curs (10 places), 2n.curs (6 places), 3r.curs (3 places), 4t.curs (5 places), 5è.curs (11 places), 6è.curs (11 places)

REQUISITS

Per accedir als estudis de música i dansa cal superar una prova d'accés:

 • Per a l'accés al primer curs d'Ensenyaments Elementals, la prova d'accés només valora les aptituds de l'aspirant.

  (1er curs: L’alumne/a haurà d’haver nascut entre els anys 2010 i 2013, ambdós inclosos, i haurà de superar una prova específica d’accés.)

 • Per accedir directament a qualsevol altre curs dels Ensenyaments Elementals o Professionals s'haurà de superar una prova de coneixements específics.
  Ensenyaments Elementals:
  • 2on curs: L’alumne/a haurà d’haver nascut entre els anys 2009 i 2012, ambdós inclosos, i haurà de superar una prova específica d’accés.
  • 3er curs: L’alumne/a haurà d’haver nascut entre els anys 2008 i 2011, ambdós inclosos, i haurà de superar una prova específica d’accés.
  • 4rt curs : L’alumne/a haurà d’haver nascut entre els anys 2007 i 2010, ambdós inclosos, i haurà de superar una prova específica d’accés.
  Ensenyaments Professionals:
  • 1er curs: L’alumne/a haurà d’haver nascut l’any 2009 o abans. 
  • 2on curs: L’alumne/a haurà d’haver nascut l’any 2008 o abans. 
  • 3er curs: L’alumne/a haurà d’haver nascut l’any 2007 o abans. 
  • 4rt curs : L’alumne/a haurà d’haver nascut l’any 2006 o abans. 
  • 5è curs :  L’alumne/a haurà d’haver nascut l’any 2005 o abans.
  • 6è curs :  L’alumne/a haurà d’haver nascut l’any 2004 o abans.

Per la informació acadèmica segueixi els enllaços de més abaix:

 • La inscripció per a les proves d'accés extraordinàries serà entre el dia 26 i el dia 27 d'octubre de 2021, ambdós inclosos amb el formulari de baix.

 • La superació de la prova d'accés faculta únicament per poder matricular-se, si s'obté plaça, en el curs acadèmic per al qual ha estat convocada.

 • La prova d'accés al Conservatori de Mallorca només té validesa per a aquest conservatori.

  CONVOCATÒRIA DE LES PROVES

  Les proves d'accés es realitzaran el dia 29 d'octubre de 2021 (l'horari està per determinar, s'avisarà via correu electrònic als inscrits) :

  INSCRIPCIÓ

Formulari inscripció proves accés extraordinàries Dansa

 

 • Segons instruccions de la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Universitat, i d’acord amb les instruccions de la Intervenció General, els models preimpresos del model 046 desapareixen a partir del 31 de març de 2018. A partir d’aquesta data, només es podrà fer el pagament amb el model 046 des del portal de l’ATIB.
 • Accés Música
 • Ensenyaments Elementals
 • Informació acadèmica
 • Ensenyaments Professionals
 • Informació acadèmica

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.