• Simple Item 2
  • 1

Els resultats dels exàmens corresponents a la convocatòria extraordinària de setembre es poden consultar a CentrosNet

Consulteu els horaris de la convocatòria dels exàmens de setembre dels alumnes oficials Ensenyaments Professionals de Música i Dansa del curs 2022/23. Prémer a l'enllaç i realitzar la cerca amb el número DNI.

Convocatòria extraordinària de setembre curs 2022/23

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.