• Simple Item 2
 • 1

Assignatures i temps lectius

ARPA

ASSIGNATURES 1r 2n 3r 4t
Instrument 1h 1h 1h 1h 1,5h 1,5h
Llenguatge Musical 2h 2h - - - -
Harmonia - - 2h 2h - -
Música de Cambra - - 1h 1h 1h 1h
Conjunt 1,5h 1,5h - - - -
Història de la Música - - - 1h 1h 1h
Orquestra - - 2h 2h 2h 2h
Itinerari 1 - - - - Anàlisi 1,5h
Optativa 1h
Anàlisi 1,5h
Optativa 1h
Itinerari 2 - - - - Fonaments Composició 2,5h Fonaments Composició 2,5h

CANT

ASSIGNATURES 1r 2n 3r 4t
Cant 1h 1h 1h 1h 1h 1h
Repertori 1h 1h 1h 1h 1h 1h
Llenguatge Musical 2h 2h 2h - - -
Harmonia - - 2h 2h - -
Piano Complementari - 0,5h 0,5h 0,5h - -
Música de Cambra - - 1h 1h 1h 1h
Cor - - 1,5h 1,5h - -
Història de la Música - - - 1h 1h 1h
Italià aplicat al cant 1h 1h - - - -
Alemany aplicat al cant - - 1h 1h 1h -
Francès aplicat al cant 1h 1h - - - -
Anglès aplicat al cant - - - - - 1h
Itinerari 1 - - - - Anàlisi 1,5h
Optativa 1h
Anàlisi 1,5h
Optativa 1h
Itinerari 2 - - - - Fonaments Composició 2,5h Fonaments Composició 2,5h

VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL I CONTRABAIX

ASSIGNATURES 1r 2n 3r 4t
Instrument 1h 1h 1h 1h 1,5h 1,5h
Llenguatge Musical 2h 2h - - - -
Harmonia - - 2h 2h - -
Piano Complementari - 0,5h 0,5h 0,5h - -
Música de Cambra - - 1h 1h 1h 1h
Història de la Música - - - 1h 1h 1h
Orquestra 1,5h 1,5h 2h 2h 2h 2h
Itinerari 1 - - - - Anàlisi 1,5h
Optativa 1h
Anàlisi 1,5h
Optativa 1h
Itinerari 2 - - - - Fonaments Composició 2,5h Fonaments Composició 2,5h

GUITARRA

ASSIGNATURES 1r 2n 3r 4t
Instrument 1h 1h 1h 1h 1,5h 1,5h
Llenguatge Musical 2h 2h - - - -
Harmonia - - 2h 2h - -
Música de Cambra - - 1h 1h 1h 1h
Conjunt 1,5h 1,5h - - - -
Història de la Música - - - 1h 1h 1h
Cor - - 1,5h 1,5h - -
Itinerari 1 - - - - Anàlisi 1,5h
Optativa 1h
Anàlisi 1,5h
Optativa 1h
Itinerari 2 - - - - Fonaments Composició 2,5h Fonaments Composició 2,5h

ORGUE I CLAVECÍ

ASSIGNATURES 1r 2n 3r 4t
Instrument 1h 1h 1h 1h 1,5h 1,5h
Llenguatge Musical 2h 2h - - - -
Harmonia - - 2h 2h - -
Música de Cambra - - 1h 1h 1h 1h
Conjunt 1,5h 1,5h - - - -
Història de la Música - - - 1h 1h 1h
Cor - - 1,5h 1,5h - -
Baix continu i improvisació - - - 1h 1h 1h
Itinerari 1 - - - - Anàlisi 1,5h
Optativa 1h
Anàlisi 1,5h
Optativa 1h
Itinerari 2 - - - - Fonaments Composició 2,5h Fonaments Composició 2,5h

PERCUSSIÓ

ASSIGNATURES 1r 2n 3r 4t
Instrument 1h 1h 1h 1h 1,5h 1,5h
Llenguatge Musical 2h 2h - - - -
Harmonia - - 2h 2h - -
Piano Complementari - 0,5h 0,5h 0,5h - -
Música de Cambra - - 1h 1h 1h 1h
Història de la Música - - - 1h 1h 1h
Orquestra/Banda 1,5h 1,5h 2h 2h 2h 2h
Itinerari 1 - - - - Anàlisi 1,5h
Optativa 1h
Anàlisi 1,5h
Optativa 1h
Itinerari 2 - - - - Fonaments Composició 2,5h Fonaments Composició 2,5h

PIANO

ASSIGNATURES 1r 2n 3r 4t
Instrument 1h 1h 1h 1h 1,5h 1,5h
Llenguatge Musical 2h 2h - - - -
Harmonia - - 2h 2h - -
Cor - - 1,5h 1,5h - -
Música de Cambra - - 1h 1h 1h 1h
Conjunt 1,5h 1,5h - - - -
Història de la Música - - - 1h 1h 1h
Acompanyament - - - 1h 1h 1h
Itinerari 1 - - - - Anàlisi 1,5h
Optativa 1h
Anàlisi 1,5h
Optativa 1h
Itinerari 2 - - - - Fonaments Composició 2,5h Fonaments Composició 2,5h

INSTRUMENTS DE VENT-FUSTA

ASSIGNATURES 1r 2n 3r 4t
Instrument 1h 1h 1h 1h 1,5h 1,5h
Llenguatge Musical 2h 2h - - - -
Harmonia - - 2h 2h - -
Piano Complementari - 0,5h 0,5h 0,5h - -
Música de Cambra - - 1h 1h 1h 1h
Història de la Música - - - 1h 1h 1h
Orquestra/Banda 1,5h 1,5h 2h 2h 2h 2h
Itinerari 1 - - - - Anàlisi 1,5h
Optativa 1h
Anàlisi 1,5h
Optativa 1h
Itinerari 2 - - - - Fonaments Composició 2,5h Fonaments Composició 2,5h

INSTRUMENTS DE VENT-METALL

ASSIGNATURES 1r 2n 3r 4t
Instrument 1h 1h 1h 1h 1,5h 1,5h
Llenguatge Musical 2h 2h - - - -
Harmonia - - 2h 2h - -
Piano Complementari - 0,5h 0,5h 0,5h - -
Música de Cambra - - 1h 1h 1h 1h
Història de la Música - - - 1h 1h 1h
Orquestra/Banda 1,5h 1,5h 2h 2h 2h 2h
Itinerari 1 - - - - Anàlisi 1,5h
Optativa 1h
Anàlisi 1,5h
Optativa 1h
Itinerari 2 - - - - Fonaments Composició 2,5h Fonaments Composició 2,5h

En les especialitats de vent-fusta, vent-metall i percussió, la participació en l'assignatura de Orquestra ha de ser entesa com a prioritària, aspecte pel qual l'assignatura de Banda ha de ser considerada com a alternativa a l'Orquestra, quan per qüestions organitzatives no sigui possible que l'alumnat s'integri.

Relació numèrica màxima professor/alumnat

La relació màxima professor / alumnat en les diferents assignatures que configuren els ensenyaments professionals de música a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears són les següents:

1.-Assignatures comuns a totes les especialitats

 • Harmonia: classe de grup màxim de 10 alumnes
 • Història de la música: classe de grup màxim de 15 alumnes
 • Instrument o Cant: classe individual
 • Llenguatge musical: classe de grup de màxim 15 alumnes

2.-Assignatures pròpies de la especialitat

a) Assignatures de caràcter grupal-instrumental

 • Música de cambra: classe de grup segons repertori
 • Orquestra: classe de grup segons repertori
 • Banda: classe de grup segons repertori
 • Conjunt: classe de grup segons repertori
 • Cor: classe de grup màxim de 30 alumnes
 • Idiomes aplicats al cant: classe de grup màxim de 10 alumnes

b) Altres assignatures

 • Piano Complementari: classe individual
 • Anàlisi: classe de grup màxim de 10 alumnes
 • Fonaments de la composició: classe de grup màxim de 6 alumnes
 • Repertori: classe individual

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.