• Simple Item 2
  • 1

Horari escolar per especialitats dels ensenyaments professionals de Dansa

DANSA CLÀSSICA

ASSIGNATURES 1r 2n 3r 4t
Dansa Clàssica 10h 10h 10h 10h 10h 10h
Dansa Contemporània - 2h 2h 2h 2h 2.5h
Danses de Caràcter 1,5h - - - - -
Pas a dos - - - - 2h 2
Repertori - - 4h 4h 4h 4h
Història de la Dansa - - 1h 1h - -
Música 1h 1h 1h 1h - -
Anatomia aplicada a la Dansa - - - - 1h 1h
Optativa - - - - 1h 1h

DANSA ESPANYOLA

ASSIGNATURES 1r 2n 3r 4t
Dansa Clàssica 6h 6h 6h 6h 6h 6h
Dansa Contemporània - - - - 1h 1h
Escola Bolera 2,5h 2,5h 3h 3h 3h 3h
Dansa Estilitzada 1h 2h 3h 3h 3h 4h
Flamenc 2h 2h 3h 3h 3h 3h
Folklore 1h 1h 1h 1h 1h -
Història de la Dansa - - 1h - - -
Història de la Dansa Espanyola - - - 1h - -
Música 1h 1h 1h 1h - -
Anatomia aplicada a la Dansa - - - - 1h 1h
Optativa - - - - 1h 1h

Relació numèrica màxima professor/alumnat

La relació màxima professor / alumnat en totes les assignatures és de 1/15, sense perjudici que la Conselleria autoritzi grups més reduïts a petició justificada del centre educatiu.

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.