• Simple Item 2
  • 1

Consultau el procés d'admissió PEI curs 2022/23 a la pàgina web de l'IES Joan Maria Thomàs:

Programa de Ensenyaments Integrats (PEI)

Relació provisional de sol·licituds

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.