• Simple Item 2
  • 1

Programació General Anual i Memòria 2023/2024

Programació aprovada en la reunió del Consell Escolar Telemàtic de dia 11 de novembre de 2021

Memòria aprovada en la reunió del Consell Escolar de dia 28 de juny de 2022

1. Organització general del centre

1.1 Documentació

1.2 Plans i projectes

1.3 Convenis

2. Calendari d'activitats acadèmiques i dies no lectius

3. Objectius anuals de millora

4. Accions de Millora

5. Programacions didàctiques

6. Concerts actuacions i exàmens

7. Propostes d'accions de milllora

Proposar una acció de millora

Podeu enviar propostes de millora a la programació general en qualsevol moment del curs des del següent formulari.

Proposar una acció de millora

Totes les propostes de millora són revisades.

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.