• Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca convoca les proves d'accés als diferents estudis per al curs 2021/2022

 ORGANITZACIÓ, CONVOCATÒRIA I PUBLICACIÓ RESULTATS DE LES PROVES D'ACCÉS

ACTUALITZAT PER A LES PROVES D'ACCÉS AL CURS 2021-22

Actualitzat 30/06/2021 - Publicació dels resultats globals definitius de les proves d'accés per al curs 2021/2022

ORGANITZACIÓ

 1. L’accés i sortida al centre serà per la porta principal del centre.
 2. Atenent a la situació extraordinària que estem vivint amb motiu de la COVID-19, l’accés al centre serà exclusiu pels aspirants i el personal propi del centre i restringit per la resta. 
 3. Abans d’accedir al centre, l’aspirant haurà d'identificar-se obligatòriament amb el DNI o PASSAPORT en vigor, el fet de no identificar-se suposarà la impossibilitat de l’accés al centre i de la realització de les proves. Una vegada identificat fefaentment per part dels responsables del centre, aquest document el custodiarà el familiar acompanyant, i serà reclamat per a la sortida del centre en retornar-lo al familiar acompanyant. 
 4. L’accés s’autoritzarà 20 minuts abans de l’inici de les proves. No es podrà accedir abans.
 5. Els aspirants hauran de venir amb mascareta pròpia i sols se la podran treure a indicació dels membres del tribunal o responsables del centre.
 6. A més, s’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, tant a l’entrada de les instal·lacions com abans d’accedir a les aules on es desenvoluparan les diferents proves.
 7. Indicar que NO HI HA servei de cafeteria ni servei d’aigua al centre, per tant caldria que l’aspirant dugués una ampolla d'aigua des de casa seva.
 8. L’aspirant inscrit a les proves d’accés de dansa haurà de venir vestit des de casa seva.
 9. A l’interior del centre estan previstes unes aules d’espera per tal que els aspirants puguin escalfar un temps prudencial abans de l’inici de les proves.
 10. Indicar que en totes les proves es respectaran les mesures de distanciament de seguretat reflectides al pla de contingència pròpies del nostre centre. PLA DE CONTINGÈNCIA
 11. Les convocatòries per a les diferents proves de caràcter individual seran personalitzades i amb marge suficient per evitar retards innecessaris i aglomeracions.
 12. A més de tot l’exposat serà d’aplicació total la normativa que pugui sortir.

ASPIRANTS ADMESOS

Relació definitiva d'alumnes admesos a les proves d'accés actualitzada a temps real. Aquesta és la relació d'aspirants que compleixen els requisits i que han lliurat la documentació associada:

Aspirants admesos Música Aspirants admesos Dansa

CONVOCATÒRIA DE LES PROVES

Tribunals 1r. curs E.E. Música Tribunals resta cursos de Música Tribunals de Dansa

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Després de cada prova i una vegada corregits els exercicis es faran públics els resultats a aquest mateix article.

En compliment de la llei de protecció de dades, el conservatori no pot publicar el nom dels aspirants de manera que a la web s’ha de fer la consulta amb la vostra referència d’inscripció.  Podeu fer servir les eines de cercar del navegador web del vostre dispositiu.

De manera automàtica rebrà al seu correu electrònic la nota corresponent de cada prova realitzada (aquest serà el mail amb el qual es va trametre la inscripció a les proves d’accés).

Consultar resultats

RESULTATS FINALS DEFINITIUS

Resultats finals definitius de la convocatòria d'accés al curs 2021-2022. Premi el següent botó per a consultar els resultats finals DEFINITIUS.

Els aspirants apareixen agrupats per especialitat i ordenats segons els criteris d'admissió: curs superior, nota superior i aspirant de menor edat.

Resultats finals definitius

Dia 7 de juliol se publicaran les places vacants i els admesos provisionals dels E.Professionals (música i dansa) i dels E.Elementals de dansa.

Dia 15 de setembre se publicaran les places vacants dels E.Elementals de música i dia 16 de setembre els alumnes admesos als E.Elementals de música.

CONTINGUTS DE LES PROVES

Per accedir als estudis de música o dansa cal superar una prova d'accés:

 • Per a l'accés al primer curs d'Ensenyaments Elementals, la prova d'accés només valora les aptituds de l'aspirant. Consulteu tota la informació sobre l'accés a 1r d'Ensenyaments Elementals a: www.estudiaralconservatori.com.

 • Per accedir directament a qualsevol altre curs dels Ensenyaments Elementals o Professionals s'haurà de superar una prova de coneixements específics.

Per a una informació més detallada segueixi els enllaços de més abaix:

 • La inscripció per a les proves d'accés és entre el dia 12 i el 30 d'abril de 2021, ambdós inclosos.
 • Les proves d'accés es realitzaran entre els dies 09 i 22 de juny de 2021.
 • La superació de la prova d'accés faculta únicament per poder matricular-se, si s'obté plaça, en el curs acadèmic per al qual ha estat convocada.
 • La prova d'accés al Conservatori de Mallorca només té validesa per a aquest conservatori.

Els alumnes que vulguin participar a les proves d’accés han de formalitzar la seva inscripció des del dia 12 fins el dia 30 d'abril de 2021, ambdós inclosos, via formulari en línia.

Els formularis d'inscripció (i les sol·licituds per les proves de maduresa) estan a la seva disposició a la informació administrativa  dels diferents estudis (els enllaços als formularis s'activaran el dia 12 d'abril de 2021).

 • Quan envieu el formulari emplenat rebreu un correu electrònic amb la confirmació de la inscripció.  

(per a que la inscripció a les proves d’accés sigui efectiva s’han d’abonar les taxes corresponents i lliurar el justificant del pagament, una còpia del DNI (i, si escau, els altres documents sol·licitats) al servei d’administració del Conservatori, per via telemàtica mitjançant  el formulari d’inscripció  dins el termini establert).

 • Segons instruccions de la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Universitat, i d’acord amb les instruccions de la Intervenció General, els models preimpresos del model 046 desapareixen a partir del 31 de març de 2018. A partir d’aquesta data, només es podrà fer el pagament amb el model 046 des del portal de l’ATIB.

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.

Acceptació de cookies

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per al seu funcionament. Si navegues pel lloc consenteixes en el seu ús.

Acceptar
Zones d'accés restringit

Per accedir als següents llocs és necessari disposar d'un compte d'usuari.